Return to RCC (Reset&Clock Control)

Clock

B) Clocks

Sistem clock girişini sürebilmek için 3 farklı clock kaynağı mevcuttur (SYSCLK):
1. HSI oscillator clock (High Speed Internal)
2. HSE oscillator clock (High Speed External)
3. Main PLL (PLL) clock
Ürünümüz yukarıda belirtilen kaynaklar haricinde 2 adet daha clock kaynağı bulundurur.
• 32 kHz düşük-hızlı dahili RC (LSI RC), bu kaynakla opsiyonel olarak bağımsız watchdog’u besleyebilirsiniz. Yada RTC Stop/Standby Modundan Auto-wakeup moduna geçiş için kullanır.
• 32.768 kHz düşük-hızlı harici kristal (LSE crystal) opsiyonel olarak RTC clock’u sürmek için kullanılır (RTCCLK)
Her bir clock kaynağı kullanılmadığı durumlarda, güç tüketimini optimize etmek amacıyla bağımsız olarak açılıp-kapanabilir.

Clock Yapısı

Clock Yapısı

Not: Dahili ve Harici Clock kaynaklarının karakteristikleri için daha detaylı bilgi istiyorsanız ürün datasheetinde elektriksel karakteristiklere bakınız.
Clock kontrolcüsü, uygulamalarınızda kullanmak istediğiniz işlemciyi çalıştırmak yada çevre birimlerinin maksimum frekansta kullanmak amacıyla harici kristal yada osilatör için yüksek düzeyde esneklik sağlar, bunun yanısıra ETHERNET, USB OTG FS ve HS, I2S ve SDIO gibi spesifik clock frekansı gerektiren çevre birimleri içinde uygun frekansı sağlama garantisi verir.
AHB (Advanced High Bus) ayarı için, ve yüksek hızlı APB* (APB2) ve düşük-hızlı APB (APB1) için farklı ölçeklendirmeler kullanılır. AHB için maksimum frekansımız 168 MHz dir. Yüksek hızlı APB2 için izin verilen maksimum frekansımız  84 MHz dir. Düşük hızlı APB1 için izin verilen maksimum frekansımız  42 MHz dir.
Tüm çevre birimlerinin saat frekansı sistem clock’u (SYSCLK) üzerinden beslenir.
• The USB OTG FS clock (48 MHz), Rastlantısal Analog Üreteci (RNG) clock’u (≤ 48 MHz) ve SDIO clock’u (≤ 48 MHz) PLL’in özel çıkışından üretilir. PLL (PLL48CLK)
• The I2S clock
Yüksek kalitede audio performansı oluşturmak için, I2S clock’u spesifik PLL’den (PLLI2S) yada I2S_CKIN pini map edilerek harici clock kaynağından elde edilebilir.
• USB OTG HS (60 MHz) clock beslemesi harici PHY tarafından sağlanır.
• The Ethernet MAC clock kaynaklarının (TX, RX and RMII) beslemeleri  harici PHY tarafından sağlanır. Ethernet kullanılacaksa, AHB clock frekansı minimum 25MHz olmalıdır.
RCC, Cortex System Timer (SysTick – Cortex Sistem Zamanlayıcı) ının harici clock kaynağını ve AHB clock’unun (HCLK) 8’e bölünmesiyle besler. SysTick, SysTick kontrol ve durum kayıtçısı ayarlanarak bu clock ile yada Cortex clock’u (HCLK) ile çalışabilir.
Zamanlayıcı clock frekansı donanım tarafından otomatik olarak ayarlanabilir. Burada 2 durum söz konusudur :
1. RCC_DCKCFGR kayıtçısında TIMPRE biti reset durumunda iken, eğer APBx ölçeklendirmesi 1 ise, TIMxCLKv= PCLKx, diğer durumlarda
TIMxCLK = 2x PCLKx.
2. RCC_DCKCFGR kayıtçısında TIMPRE biti set durumunda iken, eğer APBx ölçeklendirmesi 1,2, yada 4 ise TIMxCLK = HCLK, diğer durumlarda TIMxCLK = 4x PCLKx.

HSE (High-Speed External)

Yüksek hızlı harici clock sinyali (HSE) 2 clock kaynağından üretilebilir: 1.1. HSE harici kristal/seramik rezonatör 1.2. HSE harici kullanıcı clock’u Rezonatör ve yük kapasiteleri mümkün olduğunca osilatör pinlerine yakın olmak zorundadır, çünkü aksi durumda bizim stabilizasyon süremiz ve çıkış gürültümüzü arttırır. Yük kapasiteleri seçilen osilatöre uygun olmalıdır. Harici Kaynak (HSE bypass) Bu modda, harici clock …

HSI (High Speed Internal)

HSI clock sinyali dahili 16 MHz lik RC osilatöründen üretilir, ve doğrudan sistem clock’unu beslemek için yada PLL girişi olarak kullanabiliriz. HSI RC osilatörünü kullanmanın önemli bir avantajı düşük maliyetle clock kaynağını elde edebilmemiz, çünkü başka bir komponent kullanmamıza ihtiyaç yok. Ayrıca HSE kristal osilatörüne göre sistem başlangıç hızı daha fazladır, ancak kalibrasyon yapsanız bile …

PLL (Phase Lock Loop)

PLL configuration STM32F4xx ürünleri 2 adet PLL bulundurur: • Temel PLL (PLL) HSE yada HSI osilatörü tarafından ayarlanır, ve 2 farklı clock çıkışı sağlar : – Birinci çıkış yüksek hızlı sistem clock’u üretmek amacı ile kullanılır (168 MHz e kadar).                                                                                                            – İkinci çıkış USB OTG FS clock’u ( 48MHz ), rastlantısal analog üreteci ( ≤ …

LSE Clock (Low-Speed External)

LSE Saat üreteci, harici olarak bağlı olan 32.768 KHz lik düşük hızlı kristal ya da seramik rezonatör tarafından üretilir. Önemli avantajlarından birisi düşük güçlü tüketimine karşılık yüksek doğrulukla frekans üretmesidir, özellikle Saat/Takvim yada diğer zamanlama fonksiyonları için gerekli olan  Real-Time Clock çevrebirimine yönelik. LSE osilatörü RCC Hafıza alanı kontrol kayıtçısında bulunan LSEON bitinin 1 yada …

LSI Clock (Low-Speed Internal)

LSI RC, Durma yada Bekleme modunda (Stop and Standby modes) iken bağımsız watchdog (IWDG) ve oto-uyanma birimi (AWU) için düşük güçlü clock kaynağı gibi davranır. Saat frekansı yaklaşık 32KHz civarındadır. Daha fazla detaylı bilgi için, elektriksel karakteristikler bölümünü inceleyebilirsiniz. LSI RC, RCC clock kontrol&durum kayıtçısı içerisinde bulunan LSION biti kullanılarak açılıp kapanabilir. LSIRDY bayrağı düşük-hızlı …

SYSCLK Selection (System Clock)

Sistem restinden sonra, HSI osilatörü sistem clock kaynağı olarak seçilir. Sistem clock’u, PLL yoluyla yada doğrudan clock kaynağı ile beslenirse durdurmak mümkün değildir. Bir clock kaynağından diğerine geçiş yalnızca hedef clock kaynağı hazır olduğunda mümkündür(Clock stabil olduğunda yada PLL kilitlendiğinde). Eğer seçilen clock kaynağı henüz hazır değilse , geçiş yalnız hazır olduğunda gerçekleşir. RCC clock …

CSS (Clock Security System)

Saat Güvenlik Sistemi yazılım tarafından aktif edilebilir. Bu durumda, clock algılayıcı HSE osilatörünün başlangıç gecikmesinden hemen sonra aktif, bu osilatör durunca da deaktif olur. HSE clock’unun oluşması başarısız olursa bu osilatör otomatik olarak deaktif edilir, ve başarısız olduğu durum bilgisi gelişmiş-kontrol zamanlayıcılarının (TIM1 ve TIM8) girişlerine gönderilir. Aynı zamanda MCU kurtarma operasyonun başlaması için yazılım …