Return to Clock

CSS (Clock Security System)

Saat Güvenlik Sistemi yazılım tarafından aktif edilebilir. Bu durumda, clock algılayıcı HSE osilatörünün başlangıç gecikmesinden hemen sonra aktif, bu osilatör durunca da deaktif olur. HSE clock’unun oluşması başarısız olursa bu osilatör otomatik olarak deaktif edilir, ve başarısız olduğu durum bilgisi gelişmiş-kontrol zamanlayıcılarının (TIM1 ve TIM8) girişlerine gönderilir. Aynı zamanda MCU kurtarma operasyonun başlaması için yazılım bilgi kesmesi (Clock Security System Interrupt CSSI) oluşturulur.

Eğer HSE osilatörü doğrudan yada dolaylı (dolaylı olması; doğrudan PLL clock girişi için, ve PLL de sistem clock girişi için kullanılması anlamında) olarak sistem clock’u için kullanılıyorsa ve algılama da başarısız olursa sistem clock’u HSI osilatörüne anahtarlanır ve HSE osilatörünü kapatır. Eğer osilatör clock’u PLL clock kaynağıysa, ve sistem clock’u için kullanılırken başarısız olursa, PLL kapatılır. Bu durumda, eğer PLLI2S e izin verilmişse, HSE başarısız olduğunda, PLLI2S de deaktif edilir.