Return to Clock

HSI (High Speed Internal)

HSI clock sinyali dahili 16 MHz lik RC osilatöründen üretilir, ve doğrudan sistem clock’unu beslemek için yada PLL girişi olarak kullanabiliriz. HSI RC osilatörünü kullanmanın önemli bir avantajı düşük maliyetle clock kaynağını elde edebilmemiz, çünkü başka bir komponent kullanmamıza ihtiyaç yok. Ayrıca HSE kristal osilatörüne göre sistem başlangıç hızı daha fazladır, ancak kalibrasyon yapsanız bile üretilen osilatör frekansı harici kristalden yada seramik rezonatörden üretilen frekanstan daha kötüdür.

Calibration
RC osilatörünün frekansların üretim sürecindeki değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir, bu sebeple ST tarafından her ürün TA=25 °C de 1% doğrulukla kalibre edilir. Resetten sonra, RCC clock kontrol kayıtçısında(RCC_CR) bulunan HSICAL[7:0] bitlerinin değerleri fabrika kalibrasyonu olarak yüklenir. Eğer yapacağınız uygulama gerilim yada sıcaklık ile ilgiliyse RC osilatör hızı değişiklik gösterebilir. Uygulamanızda HSI frekansını RCC clock kontrol kayıtçısında bulunan (RCC_CR) HSITRIM[4:0] bitlerini değiştirerek belirleyebiliriz. RCC kontrol kayıtçısında bulunan (RCC_CR) HSIRDY bayrağını kontrol ederek HSI RC osilatörünüzün stabil olup olmadığına bakabilirsiniz. İlk başlangıçta, bu bit donanım tarafından set edilmeden HSI RC çıkışına izin verilmez. HSI RC osilatörünü RCC clock kontrol kayıtçısında bulunan (RCC_CR) HSION biti kullanarak açıp kapatabiliriz. Eğer HSE kristal osilatörü çalışmazsa, HSI sinyalini yedek kaynak (Yardımcı Clock) olarak kullanabiliriz. Detaylı bilgi için referans manual de Clock Security Source başlığına bakabilirsiniz. (Sf. 216)