Return to Clock

LSI Clock (Low-Speed Internal)

LSI RC, Durma yada Bekleme modunda (Stop and Standby modes) iken bağımsız watchdog (IWDG) ve oto-uyanma birimi (AWU) için düşük güçlü clock kaynağı gibi davranır. Saat frekansı yaklaşık 32KHz civarındadır. Daha fazla detaylı bilgi için, elektriksel karakteristikler bölümünü inceleyebilirsiniz. LSI RC, RCC clock kontrol&durum kayıtçısı içerisinde bulunan LSION biti kullanılarak açılıp kapanabilir. LSIRDY bayrağı düşük-hızlı dahili osilatör olan LSI RC nin stabil olup olmadığını kontrol etmemize yarar. Başlangıçta, clock donanım tarafından set edilmedikçe çalışmaz. Ve burada da LSI RC çalıştırıldığında kesme oluşturulması isteniyorsa RCC_CIR kayıtçısını kullanarak bunu gerçekleştirebiliriz.