Return to Clock

SYSCLK Selection (System Clock)

Sistem restinden sonra, HSI osilatörü sistem clock kaynağı olarak seçilir. Sistem clock’u, PLL yoluyla yada doğrudan clock kaynağı ile beslenirse durdurmak mümkün değildir. Bir clock kaynağından diğerine geçiş yalnızca hedef clock kaynağı hazır olduğunda mümkündür(Clock stabil olduğunda yada PLL kilitlendiğinde). Eğer seçilen clock kaynağı henüz hazır değilse , geçiş yalnız hazır olduğunda gerçekleşir. RCC clock kontrol kayıtçısında (RCC_CR) bulunan durum bitleri sistem clock’u olarak kullanılacak ya da kullanılan clockların hazır olup olmadıklarını belirtir.