Return to RCC (Reset&Clock Control)

Reset

A) Reset : 3 çeşit reset tanımlıdır;

1. Sistem Reseti,
2. Güç Reseti,
3. Hafıza reseti (Baskup Domain Reset)

Reset Devresinin Basit Şekli

Reset Devresinin Basit Hali

1.Sistem Reseti

Hafıza biriminin içindeki kayıtçılar Saat Kontrol kayıtçısı (CCR) dışındaki tüm kayıtçıları reset değerlerine set eder. Aşağıdaki koşullardan herhangi birisi meydana geldiğinde oluşur;

1. NRST pini düşük seviye ( Harici Reset )
2. Watchdog penceresi sayma koşulunun bitimi ( WWDG reset )
3. Bağımsız Watchdog sayma koşulunun bitimi ( IWDG reset )
4. Yazılım reseti (SW reset)
5. Düşük-Güç Yönetim Reseti

1.4.Yazılım Reseti

Bu reset kaynağı, RCC Saat Kontrol durum kayıtçısı (RCC_CSR) içinde bulunan reset bayrakları kontrol edilerek tanımlanabilir.

1.5.Düşük-Güç Yönetim Reseti;

Düşük-Güç Yönetim Resetini oluşturmak için 2 yol vardır:

1.5.1. Standby moduna girdiğinde:
Bu reset çeşidine, kullanıcı seçenek byte ları içerisinde bulnan nRST_STDBY bitini resetleyerek  izin verilebilir.
Bu durumda, Standby moduna giriş süreci başarıyla gerçekleştiğinde ürün Standby moduna girmek yerine resetlenir.
1.5.2. Durma moduna girdiğinde:
Bu reset çeşidine, kullanıcı seçenek byte ları içerisinde bulnan nRST_STOP bitini resetleyerek  izin verilebilir.
Bu durumda, Stop moduna giriş süreci başarıyla gerçekleştiğinde ürün Stop moduna girmek yerine resetlenir.
Kullanıcı Seçenek Byte ları ile ilgili detaylı bilgi için Flash Programming kılavuzuna bakınız..

 2.Güç Reseti

Güç reseti aşağıdaki koşullardan birisi gerçekleştiğinde oluşur:
2.1. Güç-açık/Güç-kapalı reseti (POR/PDR reset) or brownout (BOR) reseti
2.2. Standby modundan çıktığında

Güç reseti Hafıza Alanı dışındaki tüm kayıtçıların değerlerini reset durumuna getirir.

3.Hafıza Alanı Reseti

Hafıza Alanı reseti tüm RCC kayıtçılarını RCC_BDCR kayıtçısının değerlerini reset durumuna getirir. BKPSRAM bu resetten etkilenmez. BKPSRAM’i resetlemenin tek yolu Flash arayüzünden koruma seviyesini 1’den 0’a çekmekle mümkün.
Hafıza Alanı reseti aşağıdaki koşullardan birisi gerçekleştiğinde oluşur:
3.1. Yazılım resetinin, RCC Hafıza Alanı kontrol kayıtçısında bulunan BDRST bitini tetiklemesiyle mümkün (RCC_BDCR).
3.2. VDD yada VBAT enerji kaynaklarının kapalı durumdan açık duruma geçmesiyle.